Vg3 Påbygging til studiekompentanse

Denne studiekompetansen vil gi deg høve til å søke dei fleste studia ved høgskular og universitet. Her er døme på nokre av dei utdanningane du kan velje med utgangspunkt i generell studiekompetanse:

Helse- og sosialfag, journalistikk, bibliotek- og mediafag, lærarutdanning, førskulelærarutdanning, barnevern, juss, historie, filosofi, kunstfag, designfag og språkfag.

Kontakt