Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygningar og anlegg
 • ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av teikningar, skildringar og utrekningar
 • om kvalitet og tryggleik
 • materialkunnskap

Du bør vere

 • praktisk og ha godt handlag
 • sjølvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • veg- og anleggsfagarbeidar eller asfaltør
 • anleggsgartnar eller anleggsmaskinførar
 • målar, murar, tømrar eller røyrleggjar
 • stillasbyggjar, taktekkjar eller blekkslagar
 • trevaresnikkar eller glasfagarbeidar

Sjå alle yrke og kompetansar

Arbeidsstader

 • offentleg eller privat verksemd
 • større eller mindre handverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

Snarvegar

Kontakt