Naturbruk

Du lærer

 • om naturmateriale og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosessar
 • om biologisk produksjon

Du bør

 • ha anlegg for praktisk arbeid
 • vere interessert i utendørs arbeid
 • vere omsorgsfull overfor menneske, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartnar eller agronom
 • skogsoperatør
 • hovslagar eller hestefaglært
 • fagarbeidar i reindriftsfaget
 • fiskar eller fagarbeidar i akvakultur

Sjå alle yrke og kompetansar

Du oppnår

Arbeidsstader

 • nyanlegg og vedlikehald i offentleg og privat verksemd
 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

Snarvegar