Restaurant- og matfag

Du lærer

 • om kosthald, næringsmiddel og ernæring
 • tillaging og servering av mat
 • behandling av råvarer, mat og drikke
 • om mattradisjonar
 • om helsefremjande livsstil og hygiene

Du bør

 • ha anlegg for praktisk arbeid og ha godt ha handlag
 • vere kreativ og nøyaktig
 • vere serviceinnstilt

Du kan bli

 • kokk, ernæringskokk eller servitør
 • bakar eller konditor
 • pølsemakar eller kjøttskjerar
 • slaktar, butikkslaktar eller sjømathandlar
 • fagarbeidar i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjonSjå alle yrke og kompetansar

Arbeidsstader

 • hotell- eller restaurantnæringa
 • sjukehus og helseinstitusjonar
 • næringsmiddelindustrien
 • bakeri, konditori eller slakteri
 • forretningar som sel ferskvarer

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

 • Du kan ta vidare utdanning på fagskole. Ei fagskoleutdanning er ei kort og yrkesretta vidareutdanning som er berekna på dei som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta meisterbrev dersom du har fag- eller sveinebrev i eit fag som ligg under meisterbrevordninga, og dersom du har nok praksiserfaring. Meisterutdanninga kvalifiserer deg til ei leiar- eller mellomleiarstilling på fagområdet ditt, og ho gjev deg kompetanse til at du kan starte di eiga bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse- etter Vg2 eller- etter oppnådd yrkeskompetanseDå har du moglegheit til å ta høgare utdanning ved høgskole eller universitet. Hugs at nokre studium, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studium, føreset at du har visse realfag.
 • Du kan også søkje opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er berekna på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-vegen er vanlegast innan realfags- og ingeniørstudium.

Snarvegar