Vaksenopplæring

Inneverande år har vi to tilbod på vaksenopplæring

 
  • Helsearbeidarfaget.
  
 
  • Industriteknologi.

Til neste skuleår legg skulen opp til at vaksne kan søkje på følgjande tilbod:

  • Reinhaldsoperatørfaget.
  • Barne-og ungdomsarbeidarfaget
  • Helsearbeidarfaget

Interessert i voksenopplæringskurs? Då kan du søke heile året på Vigo.no. Velg Voksenopplæring/Realkompetansevurdering.

Kontakt