Tilbod om vaksine til alle elevane våre

Herøy kommune tilbyr vaksinering av alle elevane våre.

Skriv ut

Dette gjeld alle elevar, og det er uavhengig av kva kommune ein er folkeregistrert i. Elevar over 18 år som ikkje allereie har fått tilbod, kan også bestille time.

Vaksinasjonen kjem til å foregå måndag 30.08. frå kl. 14.00 - 16.00 i kyrkjekjellaren i Herøy kyrkje.

Elevar - gå inn på Herøy kommune si heimeside og bestill time etter oppsett der (sjå lenkje under). Det vert ikkje rekna fråvere når ein tek slik vaksine, men lærar må sjølvsagt varslast.

Vi oppmodar alle om å nytte seg av dette tilbodet!

https://www.heroy.kommune.no/aktuelt/no-kan-16-og-17-aringane-fa-vaksine.119117.aspx