Nye rutinar for privatistar

Skal du melde deg opp til privatisteksamen i haust? Oppmelding vil frå og med no skje i Visma.

Skriv ut

Det vil seie at Privatistweb som har blitt brukt tidlegare vil bli avvikla og erstatta.

For å melde deg opp til privatisteksamen må du gå inn her: https://privatist.inschool.visma.no/

Frist for oppmelding hausten 2021: 15. september 2021 (Det er ikkje høve til å melde seg til privatist-eksamen etter denne fristen).

Sjå meir informasjon på https://mrfylke.no/nyheiter/nye-rutinar-for-privatistar