Føresettemøte onsdag 14.09. og onsdag 21.09.

Det vert halde fellesmøte for føresette for vg1-elevar onsdag 14.09. Onsdag 21.09. kl. 18.00 vert det fellesmøte for føresette til vg2-elevar. Oppmøte på auditoret.

Skriv ut

Det vert halde fellesmøte for føresette for vg1-elevar onsdag 14.09. Føresette møter først på auditoriet til desse tidspunkta:

  • Kl. 18.00: Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag
  • Kl. 19.00: Teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk

Onsdag 21.09. kl. 18.00 vert det fellesmøte for føresette til vg2-elevar. Oppmøte på auditoret.

Det vert først gitt generell informasjon om vidaregåande opplæring og Herøy vgs, deretter vert det samling i klasseroma der kontaktlærar vil gje meir spesifikk informasjon om innhald og samarbeid.

I tillegg til kontaktlærarar vil avdelingsleiarar og rektor vere tilstades.

Vel møtt!

Ester Sørdal Klungre

Rektor