Føresette-møte onsdag 15. og onsdag 22.september

Det vert halde fellesmøte for foreldre og føresette for Vg1-elevar onsdag 15.september kl.18.00.

Onsdagen etter, 22.september kl.18.00, er det fellesmøte for Vg2-elevane sine foreldre og føresette.

Skriv ut

På begge møta vert det i tillegg til å få informasjon om tilbodet eleven går på, bli gitt noko generell informasjon om vidaregåande opplæring.

Rektor og avdelingsleiarar vil vere til stades.

Møte vert klassevis og leia av kontaktlærar.