Elevundersøkinga 2021

I haust skal det gjennomførast elevundersøking.

Skriv ut

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.

Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule.

I denne linken står det litt meir om sjølve elevundersøkinga for 2021:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Gjennomføringsperioden no i haust er frå 1.oktober til 20.desember.