Då er skuleåret i gong.

Då er skuleåret 2022 & 2023 ved Herøy vgs endeleg i gong.

Skriv ut

Rektor Ester Sørdal Klungre ønskte alle elevar velkomne til det nye skuleåret, på måndagsmorgonen 22.august.

Elevane er plass og har no møtt sine kontaktlærarar, og får mykje ny og nyttig informasjon den komande skuleveka.

Velkomne, alle saman!