Elevråd

Eksempel på saker som elevrådet arbeider med er:

  • Læringsmiljøet
  • Arbeidstilhøva
  • Velferd/sosiale tiltak
  • Saker frå AU-møta

Elevrådstyre 2022 - 2023: 

Leiar:Viktor Tuvik Skarbø
Nestleiar:August Bøe Opsal
Sekretær:Torine Knotten Leine
Styremedlem:Natalie Helde
Styremedlem:Tuva Sævik
Styremedlem:Alexander Jhima Kvalsvik
Styremedlem:Julie Dybvik Storøy
Styremedlem:Anniken Rossetvik

Kontakt