Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy VGS > Nyheiter > Informasjonsmøte til føresette onsdag 9.september

Informasjonsmøte til føresette

Herøy vgs inviterer til informasjonsmøte til føresette for Vg1-elevar onsdag 09.09. kl. 19.00. Vanlegvis brukar desse møta å vere todelte, eitt felles først med rektor og skuleleiing, og deretter «klassevis» med kontaktlærar.

Grunna koronatiltaka kan vi ikkje samle store grupper, derfor vert møta berre med kontaktlærar i år.

Fellesinformasjonen vert dermed gitt av kontaktlærar. I tillegg vert det informasjon knytta til det programområdet eleven følgjer.

Grunna restriksjonar til kor mange som kan møte i klasseroma, er det ønskjeleg at det møter ein føresett pr. elev.

Skuleutvalet skal ha ein føresettrepresentant og ein vara. Fint om nokon kan tenkje seg å stille.