Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy VGS > Nyheiter

Bedriftsbesøk på Marine Harvest

Elevane på Vg1 TIP og NA besøkte sist torsdag lakseslakteriet ved Marine Harvest på Eggesbønes.

Les meir

Skulestart

Personalet ved Herøy vidaregåande skule ynskjer alle elevar vel møtt til nytt skuleår:

Det vert oppstart måndag 18. august kl. 09.00.

Les meir

Kokkane får god service

Vg2 kokk har i veke 15 hatt prøveeksamen i norsk og i den samanheng fått glimrande service og påfyll frå June Pettersen.

Les meir

Stor byggejobb i Herøy kyrkje

Snart 600 kvadratmeter i kjellaren i Herøy kyrkje skal byggast ut og innreiast av nokre av Herøy vgs sine elevar.

Les meir

Herøy vgs har open skule

Onsdag 14. og torsdag 15.mars opna Herøy vidaregåande skule dørene på dei ulike avdelingane for elevar i niande klasse.

Les meir

Klage på standpunktkarakter

Skuleåret nærmar seg slutten og karakterar vert gjevne i dei ulike faga. Med det følgjer også informasjon og retten til å klage på standpunktkarakterar.

Les meir

Søk om skuleskyss

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skuleskyss til og frå skulen.

Les meir

Elev- og lærlingombodet i fylket

Elev- og lærlingombodet i fylket er med på laget for å styrke elevar og lærlingar si rolle i den vidaregåande opplæringa og for å gje informasjon om rettar og pliktar i vgo. Ombodet skal også hjelpe når det er noko ved skulen eller i opplæringa som ikkje er som det skal.

Les meir

Ein meters-regelen fører til redusert kapasitet på skulebuss og hurtigbåt

Når alle skular startar denne veka, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skulebussen og hurtigbåtane, både til og frå skulen.

Les meir

Vidare opning av skulen

På kvelden 7.mai, heldt regjeringa pressekonferanse der dei melde at alle grunnskular og vidaregåande skular skal opnast for alle elevar frå neste veke (frå måndag 11.05.) Vi ser fram til at skuledagen skal verte meir normalisert!

Les meir