Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy VGS > Elevar-føresette > Rådgjevingstenesta

Rådgjevingstenesta

Rådgjevingstenesta ved Herøy vidaregåande skule inneheld følgjande hovudoppgåver:

Sosialpedagogisk rådgjevingsteneste (rådgjevar Randi Taklo)

Sosialpedagogisk rådgjevar skal medverke til at elevar finn seg til rette i opplæringa. Ho hjelper elevar som treng det med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar (jf Forskrift til opplæringslova § 22.1)

Ho vil ha trefftid der elevane kan treffe henne.

I tillegg samarbeidar rådgjevar med kontaktlærar, avdelingsleiar og anna hjelpeapparat (t.d. helsesjukepleiar).

  

Yrkes- og utdanningsrådgivinga (YOU-arbeidet) :

Elevane får yrkesorientering av faglærarar (i YFF-faget), frå kontaktlærarar og avdelingsleiarane.

Alf Olger Dypvik er skulen sin kontaktperson i det koordinerande arbeidet.

 

Spesialpedagogisk rådgjevingsteneste (rådgjevar Åse Jill Moe)

Spesialpedagogisk rådgjevar planlegg og legg til rette opplæringa for elevar som treng særskilte tilretteleggingstiltak.

Ho samarbeider tett med elev og føresette, PPT, Utdanningsavdelinga, leiing, lærarar og assistentar.

Kontaktpersonar

Randi Helen Kvalsund Taklo
Lærer
71 28 18 61
Send e-post
Åse-Jill Moe
Lærer
71 28 18 59 / Mob. 938 06 354
Send e-post
Alf Olger Dypvik
Fagleder
71 28 18 04 / Mob. 954 38 514
Send e-post