Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy VGS > Elevar-føresette > Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta

Kva er oppfølgingstenesta?

Oppfølgingstenesta (OT) skal sørge for tilbod om opplæring, arbeid eller sysselsetting for unge mellom 16 - 21 år og som ikkje er i opplæring eller arbeid.

Kven kan bruke OT?

Alle med rett til vidaregåande opplæring som:

  • Ikkje har søkt vidaregåande skule, eller læreplass
  • Ikkje har teke i mot skule- eller læreplass
  • Har avbrot i skulegong eller opplæring
  • Ikkje er i varig arbeid
  • Har tapt retten pga. bortvising eller heving av kontrakt

 

 Du finn meir informasjon om oppfølgingstenesta her!

Kontaktpersonar

Heidi Skrede Heidi Skrede
Adjunkt med tillegg / OT-rådgjevar
71 28 18 45 /
Mob. 411 01 940
Send e-post