Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy VGS > Elevar-føresette > Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar

ARBEIDSOPPGÅVER:

Helsetenesta sine oppgåver er å gi råd og hjelp når det gjeld spørsmål om fysisk og psykisk helse, sosial mistilpasning og lærevanskar. Kort sagt, når du treng nokon å snakke med, står vi til di teneste.

Kari Mette Runde Eide er helsesjukepleiar ved Herøy vidaregåande skule.

 

Nokre stikkord kan gi oversikt over ting vi særleg skal ta oss av:

 • Sjukdom og plager som kan ha med skulen/skulesituasjonen å gjere
 • Problem med syn eller hørsel
 • Helseopplysning og helserettleiing
 • Samlivsspørsmål og prevensjonsrettleiing
 • Alkohol- og stoffproblem
 • Eteforstyrringar
 • Røyking
 • Personlige problem, mistrivsel
 • Lærevanskar
 • Behov for spesielle hjelpemiddel eller hjelpetiltak
 • Søknad om inntak til vidare utdanning på særskilte vilkår
 • Attestar til andre skular ved søknader
 • Spesielle opplegg og forholdsreglar i enkelte fag, t.d.kroppsøving
 • Hjelp ved enkelte akutte sjukdommar i den grad tida tillèt det.

Helsesjukepleiaren har kontortid på Herøy vidaregåande skule kvar tysdag mellom kl. 11.00 og 14.00